Přeskočit obsah

Žádosti o dotace

pro municipality, mikroregiony, podnikatele/zemědělce, neziskové organizace, školy a další instituce

Nové plánovací období 2014 – 2020:

 • IROP (Integrovaný regionální operační program)
 • OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)
 • OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
 • OPZ (Operační program Zaměstnanost)
 • OPD (Operační program Doprava)
 • OP ŽP (Operační program Životní prostředí)
 • Program rozvoje venkova 2014 – 2020
 • Program Rybářství 2014 - 2020
 • Operační program Praha – pól růstu ČR
 • Operační programy přeshraniční spolupráce
  • Česká republika – Polsko
  • Svobodný stát Sasko - Česká republika
  • Svobodný stát Bavorsko - Česká republika
  • Rakousko – Česká republika
  • Slovensko – Česká republika
 • Norské a Švýcarské granty
 • Dotace z národních programů, ministerstev, krajů a obcí

Consulting PRO

English