Přeskočit obsah

Dotační management

Řízení realizace dotovaných projektů až do ukončení udržitelnosti projektu:

  • koordinace zajištění podkladů pro podpis smlouvy o dotaci
  • koordinace realizace projektu a realizačního týmu
  • monitorovací zprávy
  • žádosti o proplacení dotace
  • oznámení o změnách
  • sledování čerpání rozpočtu a harmonogramu
  • zajištění výběrových řízení (většího rozsahu subdodávkou)
  • komunikace s poskytovatelem dotace

Consulting PRO

English