Přeskočit obsah

Cena za služby

Zdarma vyhledání vhodného dotačního titulu na váš projekt.

Kompletní koordinace přípravy a podání žádosti o dotaci a následný dotační management dle individuálně sjednaných smluvních podmínek.


Consulting PRO

English